top of page

Laatu haltuun

Jokaisessa yrityksessä toiminnan ja tuloksenteon lähtökohta pitäisi olla laatu, kaikessa tekemisessä.

Laatu on suuri ja kokonaisvaltainen asia. Laatua on antaa yksityiskohtaiset ja selkeät ohjeet tekijöille. Laatua on myös tiedonkulku kaikille. 

Vaihtoehtoja ei enää muunlaiseen toimintaan ole. Tämä korostuu nykypäivänä siten, että meiltä kaikilta vaaditaan dokumentteja ja raportteja, miten yrityksemme toimii sekä miten se ratkaisee mahdolliset ongelmat. Tietoa pitää olla ja sitä pitää voida jakaa, ajasta ja paikasta riippumatta.

Datakone-tuotannonohjaus -ja seurantaohjelma on ratkaisu ja apu myös tähän. Ohjelmaan voidaan rakentaa juuri niin laaja seurantajärjestelmä laadusta, tehtävistä, opastuksista, koulutuksista kuin yritys tarvitsee. Tällaisia tehtäviä on yrityksissä lukemattomia, niiden tarkoitushan on tukea yrityksen johtamisstrategioita ja liiketoimintaa. Ilman tiedonkulkua tuotanto olisi katkonaista tai jopa pysähtyisi.

Ohjelmalla autetaan yritystä toteuttamaan ja seuraamaan johtamismallia ja sen seurauksia.

Laatu ei enää ole pelkkää sananhelinää, vaan faktoja, joita yrityksen on tarvittaessa esitettävä.

Laatua mitataan kaikkialla, halutaan tai ei. Silloin, kun yritys on tehnyt näistä toiminnoista itselleen rutiinin ei yllätyksiä pääse juurikaan syntymään. 

 

Kaikki nämä asiat saadaan Datakone-ohjelman avulla niitä tarvitsevien henkilöiden tietoon jotka tietoa tarvitsevat.

 

Uskottavaa kuva antaa yrityksestä myös se, että, myös koneiden ja laitteiden huollot ja korjaukset hoidetaan säännöllisesti ja tehtävistä voidaan esittää myös raportti. 

Cutting meat in slaughterhouse ..jpg
Smiling Young Man
Datakone_Logo ja slogan.png
bottom of page